<no title>

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

موضوعات وب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

   

  حمیده ابراهیم پور    مکاتب جغرافیایی     ارشدبرنامه ریزی روستایی

  فاشیسم واکوفاشیسم

  فاشیسم را میتوان نوع افراطی ملي گرايي انقلابي تعريف كرد كه هدف آن در درجه اول احياي ملي بر اساس فلسفه زندگي گرايي است و نسبت به خشونت چه به عنوان هدف و چه به عنوان وظيفه با نظري مثبت مي نگرد و مايل است جنگ و نظامي گري را به امري عادي و طبيعي مبدل سازد. در واقع فاشيسم حكومتي خودكامه است كه نيازمند ايثارگري توده ها و وقف منافع و حتي زندگي شان در جهت شكوه و افتخار حكومت مي باشد. دولت فاشيست همه چيز را كنترل مي نمايد به طوري كه براي اشخاص هيچ انتخابي غير از آنچه دولت اجازه مي دهد وجود ندارد.

   نظامي گري ناسيوناليسم افراطي نژادگرايي پيامد فرايند تكاملي داروين و داروينيسم اجتماعي مي باشد، داروين گرايان چنين اظهار مي نمودند كه دولت ملي در جهت بقا به طور طبيعي بايد با همسايگان خود به مبارزه برخيزد و رقابت اصلح را لازمه ادامه حيات مي شناختند. آنها به نژاد برتر، نژاد فروتر، عامل رقابت و مبارزه دائمي در جامعه به منزله يك نظام اخلاقي مشروعيت مي بخشيدند. هيتلر و حزب نازي آلمان، پارادايم بوم شناسي جبرگرا را به خدمت گرفتند و از سال 1930 در جهان استعمارگر، بوم شناسي سياسي، توجيه گر اشغال سرزمين هاي ديگران گرديد

  پيرو اين بحث اكوفاشيسم را مي توان به عنوان يك حكومت خودكامه تعريف نمود كه معتقد است اشخاص بايد منافع شان را براي شكوه و افتخار سرزمين شان كه به عنوان مكاني با شكوه و مقدس مورد احترام مي باشد، ايثار نمايند. طبق اصول داروينيسم، حكومت اكوفاشيستي در مبارزه براي بقا پيروز خواهد شد، چون چنين حكومتي با محيط زيست سازگارتر است و به عنوان مكاني مقدس براي زندگي، احترام بيشتري براي آن قائل است . البته هيچ حكومت اكوفاشيستي تاكنون وجود نداشته است اما جنبه هاي مهم آن را مي توان در حكومت ناسيونال سوسياليست آلمان تشخيص داد.

  پيروان اين مكتب معتقدند كه آلوده كردن زمين چه به وسيله فعاليتهاي صنعتي و چه به وسيله پذيرفتن مهاجريني از نژادهاي پست تر، نه تنها پايداري و (امنيت حكومت) را تهديد مي نمايد، بلكه يك توهين به نظم طبيعي و مقدس زمين مي باشد.

   بنابراين اكوفاشيسم موظف است با استفاده از نظامي گري از زمين در مقابل كشورهايي كه به آن احترام نمي گذارند كه شامل كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه و پرجمعيت مي باشند، دفاع نمايد. اكوفاشيست ها معتقدند كه كاپيتاليسم و كمونيسم نه تنها انسانها را به توده هاي بدون تمايز تبديل كردند بلكه زمين را با فعاليتهاي صنعتي شان تخريب نمودند . آنها ادعا مي كنند كه بين آريايي ها و غير آريايي ها در زمينه جهان بيني، رابطه با طبيعت و غيره تفاوت اساسي وجود دارد و نبايد برتري و اصالت آنها با پيوندهاي نژادي از بين برود.همانند هيتلر جنبش حفاظت از طبيعت در تلاش بود به مردم يادآوري كند كه اگر آنها از اساس طبيعي زندگي جدا شوند و نقش طبيعت را درك ننمايند، هيچ تكنولوژي و هيچ منطق گرايي نمي تواند از آنها و تمدن آنها محافظت نمايد.حزب ناسيونال سوسياليست آلمان اولين قوانين جامع حفاظت از طبيعت جهان را در تاريخ 26 ژوئن 1935، قانون حفاظت از گياهان و حيوانات را در تاريخ 18 مارس 1936 و قانون حفاظت از خاك را در تاريخ 16 نوامبر 1939 تصويب نمود و همچنين توقيف املاك خصوصي را كه به لحاظ اكولوژيكي مهم بودند قانوني نمود (1935) . آنها مدعي بودند اين قوانين حفاظت از طبيعت به حفظ روح مردم از اثرات مخرب خارجي و نگرش هاي خارجي و نگرشهاي مدرنيست كمك مي كند.


      به طور كلي اكوفاشيست ها اظهار مي نمايند براي محافظت از طبيعت در مقابل فشارهاي صنعتي قانونگذاري ملي بايد براصولي بنيان نهاده شود كه اهميت اكولوژيكي و زيبايي طبيعت را تصديق و برآن تاكيد نمايد. دولت و صنايع بايد قبل از تقبل پروژه ها اثرات زيست محيطي آن را مور ارزيابي قرار دهند.
    در حال حاضر در آلمان و فرانسه نئونازسيت ها راستي هاي افراطي برتوقف پذيرش مهاجرين آفريقايي و آسيايي است كه به اعتقاد آنها خاك و تبارشان را آلوده مي نمايند، نشانه هايي از اكو فاشيسم ديده مي شود . در آينده نيز چنانچه مسائل زيست محيطي به بحرانهاي بين المللي، مثل بحث هايي درباره حقوق آب يا مهاجرت كه رهبران ملي از آن براي برانگيختن احساسات قومي و ملي استفاده مي نمايند منجر شود، امكان توسعه انواع اكو فاشيسم وجود خواهد داشت.
      حتي امروزه نيز نئوفاشيست ها و اعضاي گروه هاي راست افراطي نئونازيست ها در اروپا و آمريكا مفاهيم مخرب استخراج شده از حركت محيط گرايي را به كار مي برند. در چنين موقعيتي محيط گرايان بايد هدف و برنامه شان را به طور صحيح و دقيق مشخص نمايند و از افراد سودجويي كه ممكن است از آنها براي رسيدن به اهدافشان سوء استفاده نمايند، فاصله بگيرند.

  منبع:

  magiran

  نویسنده : گل گلدون بازدید : 212 تاريخ : شنبه 9 ارديبهشت 1391 ساعت: 22:01
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها